Oficjalna strona Fulcrum

Odwiedziło ją 39321 os�b.

21/12/2007 11:11

Dodali?my dwie nowe galerie z koncertu w klubie NEGATYW. Wielkie podzi?kowanie dla naszej wiernej fotograficzki Karoliny Chmiel oraz dla Artura Hutnika, ktry rwnie? strzeli? kilka niesamowitych uj??. Galerie mo?ecie zobaczy? tutaj.

- Majk


16/12/2007 04:00

Kiedy przejdzie ju? ?wi?teczny nastrj zapraszamy na nasz koncert 20 stycznia w klubie ANAWA. Szczeg?y jak zwykle w koncertach.

- Paweł "Yaerius"


14/12/2007 02:32

Dodali?my now? galeri? ze zdj?ciami z naszego wyjazdu na GO Rock. Zapraszamy.

- Paweł "Yaerius"


10/12/2007 11:06

Znw mo?emy si? poszczyci? zwyci?skim powrotem ze Stalowej Woli. Pe?n? list? nagrodzonych mo?ecie znale?? tutaj.

Gor?co dzi?kujemy stalowowolskiej publiczno?ci za tak ?ywe przyj?cie naszej muzyki. Nie spodziewali?my si?, ?e a? tak sporemu gronu przypadnie ona do gustu. Brawa dla stagejumperw ;) Nie mieli?my niestety okazji og?osi? Wam, ?e przywie?li?my ze sob? nasze p?yty. Ka?dy kto jest zainteresowany niech ?le do nas maile. Mo?ecie tak?e zamawia? koszulki. P?ytki i koszulki kosztuj? po 20 z?, w zestawie 30 z?. Szczeg?y wysy?ki do uzgodnienia w mailu.

Dzi?kujemy rwnie? organizatorom. Przebieg ca?ego festiwalu od strony kulis by? bardzo sprawny. Fakt, ?e dostrajanie brzmienia trwa?o d?u?ej ni? zak?adano, ale przy rozk?adaniu i sk?adaniu perkusji dla ka?dego zespo?u nie da?o si? tego zrobi? szybciej.

Kierujemy rwnie? podzi?kowania w stron? innych zespo?w, ktre z nami zagra?y. Wszyscy pokazali fina?owy poziom. Gwiazda wieczoru Orange The Juice zmia?d?y?a. Naprawd? ?wietny wyst?p.

Reasumuj?c jeste?my bardzo zadowoleni z tego wyjazdu. Oby wi?cej takich imprez. Hails!

- Paweł "Yaerius"


06/12/2007 11:40

Nasze pierwsze studyjne dzie?o "Cyclosporine" jest ju? gotowe. Zainteresowani kr??kiem proszeni s? o kontakt mailowy na adres majk@fulcrum.pl. Obecni na finale festiwalu GO Rock b?d? mieli okazj? otrzyma? p?yt? od nas osobi?cie. Dla tych, ktrych interesuje ma?a prbka umie?cili?my jeden utwr w dziale muzyka.

- Paweł "Yaerius"


   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   
Change language: