Oficjalna strona Fulcrum

OdwiedziƂy ją 35472 osoby.

18/08/2009 05:59

Z przyjemno?ci? informujemy, ?e zako?czyli?my sesje nagraniow? w Sounds Great Promotion. Dzi?kujemy Kikutowi i Tasiorowi za profesjonalizm i dobry klimat w studio.

Nagrany materia? czeka na proces mixu i masteringu, który przeprowadzi Szymon Czech.

Oto numery, które znajd? si? na nadchodz?cej p?ycie LP (kolejno?? alfabetyczna):

1. Analizer of Sexual Frustration
2. Brainwashing
3. Compulsive Needs
4. Fuck Thursdays
5. Insects Society
6. Paranoidal Hallucinations
7. Pig Slaughter
8. Poison Tree
9. The Day

- Majk


16/08/2009 04:23

Informujemy, ?e sesja nagraniowa zbli?a si? ku ko?cowi.

- Majk


04/08/2009 11:44

Fulcrum 1 sierpnia zacz??o sesje nagraniow? p?yty LP w Sounds Great Productions. Wi?cej informacji o post?pach wkrótce.

- Majk


28/05/2009 01:14

Ubiegaj?c si? o udzia? w KNOCK OUT FESTIVAL, za?o?yli?my swój profil na portalu muzzo.pl. Zapraszamy do komentowania i zostania naszymi fanami ;)

- Majk


15/05/2009 12:39

Zamie?cili?my du?? porcj? ?wie?ych zdj?? z ostatnich koncertów. Dzi?kujemy wszystkim zdolnym paniom z za obiektywów :) zdj?cia mo?ecie ogl?da? tutaj

Mamy równie? dobr? wiadomo??, sprawami organizacyjnymi zespo?u b?dzie zajmowa?a si? Aleksandra Gordziej. Wszelkie zapytania co do naszej dzia?alno?ci, terminów, koncertowania, czy wspólnego grania prosimy kierowa? pod adres email: ola@fulcrum.pl

- Majk


   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14   
Change language: