Oficjalna strona Fulcrum

Odwiedziły ją 39322 osoby.

19/07/2007 01:52

Powsta?a ksi?ga go?ci, zapraszamy do wpisywania si?. Przypominamy, ?e s?u?y ona badaniu Waszej opinii o naszych koncertach, muzyce, stronie www itp. Nie ma s?u?y? wymianie bluzgw pomi?dzy wpisuj?cymi si?. Zach?camy do konstruktywnych wypowiedzi. Przejd? do ksi?gi.

- Paweł "Yaerius"


17/07/2007 12:05

Pojawi?y si? kolejne dwie porcje zdj?? z ostatniego koncertu w UCHU. Zapraszamy do galerii.

- Paweł "Yaerius"


16/07/2007 11:26

Dzi?kujemy wszystkim, ktrzy przyszli na nasz koncert. Mimo du?ych problemw zwi?zanych z brakiem czasu na porz?dne rozstawienie sprz?tu (perkusja) i dostrojenie si?, spowodowanych przez policj? nakazuj?c? zakonczenie imprezy przed cisz? nocn? i mimo 15-minutowego okrojonego wyst?pu mamy nadzieje, ?e koncert si? podoba? i zapraszamy na nast?pne... ju? wkrtce.

- Paweł "Yaerius"


05/07/2007 12:35

Zapraszamy na sympatyczny wieczr i wsplne tracenie s?uchu na naszym koncercie w pubie Troll. Szczeg?y jak zwykle w koncerty.

- Paweł "Yaerius"


27/06/2007 09:57

Pierwsza cz??? zdj?? z ostatniego koncertu ju? jest. Zapraszamy do dzia?u zdj?cia. Nied?ugo pojawi? si? nast?pne.

- Paweł "Yaerius"


   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   
Change language: