Oficjalna strona Fulcrum

Odwiedziło ją 39321 os�b.

20/08/2007 06:44

Dodali?my kilka nowych kawa?kw do dzia?u muzyka. Wszystkie by?y nagrywane w tym samym dniu i tym samym sprz?tem, wi?c to dalej nie jest wysoka jako??, jak? chcieliby?my uzyska?. Jednak jeszcze w tym miesi?cu b?dziemy nagrywa? w studio i na pewno umie?cimy tu nagrany materia?. Odwiedzajcie stron? regularnie!

- Paweł "Yaerius"


08/08/2007 12:23

Uda?o nam si? w ko?cu nagra? co? co brzmi dostatecznie dobrze, by poda? to Wam tu na stronie. Koniecznie zajrzyjcie do dzia?u muzyka!

- Paweł "Yaerius"


03/08/2007 10:26

Strona zosta?a wzbogacona o biografi? zespo?u. Przeczytaj.

- Paweł "Yaerius"


30/07/2007 03:45

W galerii mo?na ju? obejrze? zdj?cia z ostatniego wyst?pu w pubie Troll. Zapraszamy. Informujemy, ?e w najbli?szym czasie b?dziemy mogli wreszcie zaprezentowa? jaki? materia? d?wi?kowy. Nie spodziewajcie si? nieziemskiej jako?ci, gdy? b?dzie to reh z prby, ale... "lepszy rydz ni? nic". Oprcz tego zesp? zamierza w do?? nied?ugim czasie nagra? si? w studio. Wtedy zaprezentujemy wszystkim konkretej jako?ci materia?.

- Paweł "Yaerius"


20/07/2007 03:30

"Poniewa? w ostatnich dniach namno?y?o mi si? obowi?zkw [praca, dom, rozwijanie tej strony ;) itp], stwierdzili?my z zespo?em Dissektion Room, ?e b?dzie trzeba si? rozsta?. Wszystko zosta?o rozwi?zane po przyjacielsku. Dzi?ki ch?opakom z DR za wsplne dobre granie. Mam nadziej?, ?e zagramy jeszcze niejeden wsplny koncert FCM+DR. Hails."

- Paweł "Yaerius"


   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   
Change language: