Oficjalna strona Fulcrum

Odwiedziły ją 39322 osoby.

01/12/2007 02:27

Najbli?sze koncerty:

Fina? GO Rock 2007, MDK Stalowa Wola
8 grudnia (sobota), godz. 18:00
- Fulcrum
- Krusher
- Hair In The Sink
- Clon
- Symphony
- Mienso
- Eluktrick
- ORANGE THE JUICE

Progressive Rage, klub Negatyw Gda?sk
11 grudnia (wtorek), godz. 20:00 wst?p free
- Fulcrum
- Hether

http://progressive-rage.com/

Serdecznie Zapraszamy!!!

- Andrzej


26/11/2007 01:12

Zamie?cili?my zdj?cia z sesji nagraniowej MCD "Cyclosporine" nagrywanej w Direct Studio - Tczew. W galerii znajduj? si? zdj?cia ze wszystkich dni jakie sp?dzili?my w studio. Galeri? mo?ecie zobaczy? tutaj.

- Majk


31/10/2007 10:44

Jeste?my ju? blisko uko?czenia naszego pierwszego MCD. Wszystkie partie instrumentw zosta?y ju? nagrane. Pozosta?o tylko dogranie wokali oraz mastering. P?yta b?dzie dost?pna wysy?kowo oraz na naszych koncertach. Postaramy si? mie? przygotowane kilka(na?cie) egzemplarzy 8 grudnia na finale GO Rock. B?d?cie czujni, warto t? p?ytk? zakupi?.

- Paweł "Yaerius"


15/10/2007 02:44

Jak si? okaza?o, d?uga podr? do Stalowej Woli op?aci?a si? nam. G?osem jury zostali?my zakwalifikowani do fina?u festiwalu GO Rock. Dzi?kujemy wszystkim zespo?om i organizatorom. Szczeglne podzi?kowania kierujemy do muzykw z zespo?u Halucynogen, ktrzy wiedz? jak si? dobrze bawi? :> a?ujemy, ?e nie b?dziemy si? mogli z Wami spotka? z finale. Miejmy nadziej?, ?e uda nam si? kiedy? przyjecha? do Rzeszowa i z Wami zagra?. Hails!

Wi?cej informacji na stronie GO Rock.

- Paweł "Yaerius"


09/10/2007 12:07

Z dum? mo?emy og?osi?, i? nasz zesp? zakwalifikowa? si? na koncert festiwalu GO Rock. Impreza odb?dzie si? w Stalowej Woli dnia 13 pa?dziernika. Wyst?pimy razem z zespo?ami: Head Up High (zast?pi? zesp? Digger), Halucynogen, Krusher oraz WU-HAE. Tych, ktrzy maj? mo?liwo?? by? tego dnia w Stalowej zapraszamy na nasz wyst?p. Szczeg?y dotycz?ce festiwalu mo?ecie znale?? tutaj.

- Paweł "Yaerius"


   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   
Change language: