Oficjalna strona Fulcrum

Odwiedziło ją 39321 os�b.

14/02/2019 05:32

Jak zapewne wi?kszo?? z Was domy?li?a si? ju? dawno temu, Fulcrum przesta?o gra? oraz istnie? jako zesp?. Niemniej jednak, postanowili?my wrzuci? nasz? muzyk? na najwi?ksze platformy muzyczne. "Lepiej p?no ni? wcale", jak mawiaj?. Mo?ecie znale?? nasze albumy tutaj:


Mi?ego s?uchania!

- Paweł "Yaerius"


06/05/2010 07:59

Niestety z przyczyn zupe?nie od nas niezale?nych, koncert w szczeci?skich Kontrastach si? nie odb?dzie. O szczeg?ach z tym zwi?zanych mo?ecie przeczyta? tutaj.

- Paweł "Yaerius"


27/03/2010 09:19

Witamy po d?ugiej przerwie,

Ju? wkrtce mo?ecie spodziewa? si? uaktualnie? na stronie, jak i nowego layoutu zwi?zanego z promo "Insects Society".

- Majk


09/12/2009 03:05

Na naszym oficjalnym myspace umie?cili?my jeden utwr z nowej p?yty "Insects Society". Zapraszamy do przes?uchania!

- Majk


16/11/2009 09:38

Witamy po d?ugiej przerwie!

Proces masteringu nowej p?yty Fulcrum "Insects Society" zosta? zako?czony. Ju? wkrtce mo?ecie si? spodziewa? czego? do pos?uchania.

Chcieli?my og?osi?, ?e nasz gitarzysta Bartek z powodw zawodowych jest zmuszony odej?? z zespo?u. Poszukujemy, wi?c nowego gitarzysty na jego miejsce.

Po wi?cej informacji zapraszamy do kontaktu z Andrzejem pod e-mailem: andrzej@fulcrum.pl

- Majk


   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14   
Change language: